Nasz zespół z zaangażowaniem analizuje i prowadzi sprawy klientów, w tym także sprawy skomplikowane i nieszablonowe. Nasi prawnicy z powodzeniem realizują projekty o charakterze transgranicznym.

Zespołem kancelarii kieruje radca prawny Marcin Walawski.

Marcin Walawski Radca Prawny

Marcin Walawski

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w stopniu podstawowym także językiem norweskim.

Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych.

Seminarium magisterskie na katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego pod kierownictwem prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej zwieńczył pracą magisterską pod tytułem „Dematerializacja papierów wartościowych ”, ocenioną i obronioną na stopień bardzo dobry.

Egzamin zawodowy złożył uzyskując ocenę celującą, z części obejmującej prawo gospodarcze.

Ukończył także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe”.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2008 w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W latach 2010-2015 był członkiem zespołu prawnego obsługującego spółki z grupy kapitałowej ówczesnego Banku Zachodniego WBK (dzisiaj Santander): BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) oraz BZ WBK Asset Management S.A.

Do jego zadań należało bieżące wsparcie prawne działalności tych podmiotów, a w szczególności redagowanie i analiza umów charakterystycznych dla rynku kapitałowego, wsparcie prawne Zespołu ds. Podatków, ocena zasadności roszczeń klientów, obsługa spółek w kontaktach z regulatorami (w tym z Komisją Nadzoru Finansowego), weryfikacja raportów bieżących i okresowych, sporządzanie i weryfikacja wewnętrznych regulacji, a także monitorowanie zmian otoczenia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego.

Uczestniczył również w projektach związanych z wprowadzeniem nowych produktów inwestycyjnych, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych w procesie obsługi klienta.

Współpracował również z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych w okręgu poznańskim.

Od roku 2014 prowadzi praktykę w ramach własnej kancelarii.

e-mail: m.walawski@walawski.com
tel.: +48 605 619 699

Klaudia
Wolf

Prawnik,
radca prawny

Biegle włada językiem angielskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2018 r. ze stopniem bardzo dobrym.
W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Już w czasie studiów była zaangażowana w liczne projekty międzynarodowe w ramach studenckich stowarzyszeń. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę na Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej.
We wrześniu 2018 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Specjalizuje się w sporach sądowych a także w prawie imigracyjnym. Posiada unikatowe doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cudzoziemców w Polsce.
Doradza w sprawach spadkowych, rodzinnych oraz dotyczących transakcji na rynku nieruchomości.

k.wolf@walawski.com
+48 690 009 732

Julia
Marcola

Prawnik,
aplikantka radcowska

Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem niemieckim.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2019 r. ze stopniem bardzo dobrym. W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę na Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego z zakresu tematyki spółek kapitałowych.
We wrześniu 2019 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Wieloletnie doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze w czasach wczesnostudenckich, w ramach odbywania praktyk w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w tym zakładaniu spółek dla klientów zagranicznych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

j.marcola@walawski.com
+48 690 009 732

Karolina
Walawska

Radca prawny,
ekspert zewnętrzny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka w ramach programu LLP Erasmus na Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, na kierunku „Realizacja Inwestycji Celu Publicznego oraz Procedury FIDIC i Banku Światowego”.
Przez ponad dekadę związana z poznańskimi kancelariami obsługującymi podmioty publiczne i inwestorów zagranicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, reprezentując zarówno inwestorów (w szczególności spółki celowe i jednostki samorządu terytorialnego) jak również wykonawców.
W zakres jej specjalizacji należy zaliczyć także postępowania sądowadministracyjne i doradztwo w procesach budowlanych i inwestycyjnych.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Nasza Misja

Misją Kancelarii jest opracowywanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań prawnych – zarówno w sporach sądowych, jak i w sferze doradczej.

O powodzeniu projektów biznesowych i o sukcesie na sali rozpraw często decyduje właściwie zidentyfikowanie kluczowych dla danej sprawy zagadnień i dobór odpowiedniej strategii działania, a także zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dlatego:
a) przedstawianym przez klientom zagadnieniom poświęcamy wiele uwagi i poddajemy je wnikliwej analizie,
b) do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie i elastycznie, dążąc do realizacji zamierzonego celu.

Ważne jest dla nas, by klient był zadowolony nie tylko z efektu końcowego, ale również z przebiegu współpracy.

zakres usług

Kancelaria prawna świadczy usługi prawne w Szczecinie oraz na terenie całej Polski – na rzecz klientów indywidualnych, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Usługi świadczone są w języku polskim i angielskim. Współpracujemy również z prawnikami posługującymi się językiem niemieckim.

 

Wsparcie prawne przedsiębiorców

Wsparcie prawne klientów indywidualnych

Współpraca z klientami skandynawskimi

Kierujący zespołem kancelarii radca prawny Marcin Walawski współpracuje ze skandynawskimi przedsiębiorcami od roku 2012. Od czasu założenia kancelarii w roku 2014, współpraca ta nabrała intensywności.

Początkowo współpraca dotyczyła głównie spółek z rodowodem norweskim, lecz w ostatnich latach wyraźnie zaznaczyli swą obecność także przedsiębiorcy z innych części Skandynawii, w szczególności z Danii.

Elastyczność i kompetencje zespołu kancelarii, pozwalają na dostosowanie zakresu usług oraz sposobu ich świadczenia do indywidualnych potrzeb Skandynawów, przywykłych do najwyższej jakości.

Czytaj więcej o inwestycjach w Polsce...

Aktualności

  • prawnik szczecin Finalizacja transakcji pod projekt deweloperski - Z radością i dumą informujemy, iż zespół naszych prawników w ostatnim czasie z powodzeniem zakończył projekt związany ze zbyciem nieruchomości pod inwestycję mieszkaniową. Wartość transakcji sięgnęła kwoty 15 milionów złotych, a nabywcą gruntu położonego w Szczecinie,… czytaj dalej
  • kancelaria Szczecin Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina! - Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie. W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura. Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi… czytaj dalej
  • meeting in Szczecin Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców - W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców. W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych. Przeznaczone są one… czytaj dalej
Zobacz więcej...

Potrzebujesz wsparcia prawnego lub porady?

Skontaktuj się z nami i opisz swój problem

MARCIN WALAWSKI
Radca Prawny

tel. +48 605 619 699
info@walawski.com
ul. Bolesława Śmiałego 20/1
70-347 Szczecin

Ikona Facebook Ikona LinkedIn

Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 8:00-17:00
lub w innych godzinach ustalonych indywidualnie